Podpora internacionalizace UK - POINT

Podpora internacionalizace UK - POINT

Od 1. do 30. listopadu 2022 je možné podávat žádosti o finanční příspěvek z programu Podpora internacionalizace UK –⁠ POINT. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Podrobné informace najdete na webu fakulty.

Informace k programu POINT na webu rektorátu Univerzity Karlovy najdete také na tomto odkazu