Přihlašování na podzimní státnice

Přihlašování na podzimní státnice

pondělí 1. 7. 2024 bude v SISu spuštěno přihlašování na podzimní státní zkoušky. Termín pro přihlášení je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce - středa 31. 7. 2024 23:59. Informace a návody pro studující, kteří se hlásí ke státní zkoušce, jsou na webu FSV UK v sekci FAQ: https://fsv.cuni.cz/studium/casto-se-ptate/prihlasovani-ke-statni-zkousce.

Prosíme, aby se studující přihlásili k SZZk co nejdříve a používali e-mailovou adresu studentskeprace@fsv.cuni.cz, která je určena pro dotazy k závěrečným pracím, žádostem o konverze práce do formátu PDF/A a dalšímu, co souvisí se závěrečnými pracemi.

Studující, kteří nezvládnou odevzdat práci v termínu budeme odkazovat na zimní termín SZZk.

Termíny pro splnění studijních povinností jsou 25. 8. 2024 pro bakaláře a 1. 9. 2024 pro navazující.