Setkání pro zájemce a zájemkyně o PhD studium 22. února

Setkání pro zájemce a zájemkyně o PhD studium 22. února

Srdečně zveme všechny zájemce o doktorské studium, vyučovaném v českém jazyce, na setkání na Hollaru, které proběhne 22. února v 16:00 v místnosti H013.

Postgraduální obor Mediální a komunikační studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Podívejte se na informace o přijímacím řízení a přehled letošních návrhů projektů disertační práce

Termín pro podání přihlášek je 30. 4. 2023. V případě potřeby se obraťte na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz.

Pokud vás zajímá doktorské studium na IKSŽ v angličtině, více se dozvíte zde