Speciální díl podcastu De Facto o Ceně Josefa Vavrouška

Speciální díl podcastu De Facto o Ceně Josefa Vavrouška

Při příležitosti vyhlášení nového ročníku Ceny Josefa Vavrouška vychází speciální díl podcastu De Facto.

Ocenění vypisuje Fakulta sociálních věd UK od roku 1996 na památku Josefa Vavrouška, pedagoga a tehdejšího proděkana pro vědu a výzkum na FSV UK. Do soutěže s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace budou zařazeny bakalářské, magisterské, rigorózní a dizertační práce obhájené ve stávajícím a v předchozím akademickém roce.

V rozhovoru si povídáme hned se třemi hosty. O Josefu Vavrouškovi hovoří prof. Martin Potůček z Institutu sociologických studií, který stál u zrodu tohoto ocenění.

„Josef Vavroušek byl především nezapomenutelná osobnost. Řekl bych, že v sobě spojoval kvality odborníka, politika a občana. A tyto tři role se málokdy spojí v jedné osobě. Vzděláním byl inženýr, ale zabýval se širšími společenskými problémy a možnostmi, jak je řešit. Sám se zařazoval právě někde na pomezí mezi systémovým analytikem a osobou, která sbírala mnoho podnětů z různých disciplín. A to právě pro něj bylo příznačné a tím způsobem jsme také nakonec koncipovali cenu, která je zasvěcena jeho jménu,“ vypráví prof. Potůček.

V podcastu dále hovoří dva z loňských výherců a výherkyň. Svou oceněnou bakalářskou práci popisuje student Vít Vitvar z Přírodovědecké fakulty UK, který se vloni umístil v této kategorii na prvním místě. Studentka Právnické fakulty UK Markéta Gregorová pak hovoří o své oceněné magisterské práci, v níž se věnovala tématu řešení konfliktů o vodu v mezinárodním právu.

Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na pátek 26. 7. 2024 do 12:00 hodin

Více informací o podmínkách účasti a udělované ceně najdete zde.

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.