Termín pro odevzdání tezí: mimořádně prodloužen do 30. března

Termín pro odevzdání tezí: mimořádně prodloužen do 30. března

Termín odevzdávání bakalářských a magisterských tezí je mimořádně prodloužen do 30. března.

Teze odevzdávejte do podatelny u vrátnice Hollaru.

Formuláře tezí najdete zde

Pokud studujete magisterský program Strategická komunikace, můžete tezi v rámci testovacího provozu odevzdat online. Více informací zde