Termíny podzimních státnic

Termíny podzimních státnic

V září proběhnou státní závěrečné zkoušky v následujících termínech.

Bakalářské státnice:

  • Komunikační studia – společná část 7. 9., 8. 9. a 9. 9. 
  • Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a public relations 13. 9. 
  • Komunikační studia – specializace Mediální studia 15. 9.
  • Komunikační studia – specializace Žurnalistika 13. 9. 
  • Marketingová komunikace a public relations (stará akreditace) 14.9.
  • Žurnalistika (stará akreditace) 16. 9.

Magisterské státnice:

  • Mediální studia – kombinovaná forma, distanční forma 19. 9.
  • Mediální studia – prezenční forma 20. 9.
  • Strategická komunikace 15. 9.
  • Žurnalistika 12. 9.