Tým IKSŽ získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci

Cena MP

Tým IKSŽ získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci

Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní zasedání připomínající 674. výročí založení Univerzity Karlovy. U této příležitosti byly uděleny Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae.

Cenu Miloslava Petruska v letošním roce obdržel výzkumný tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK za projekt s názvem COVID-19 infodemie, jmenovitě:

  • PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D,
  • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová,
  • Ph.D., Mgr. Veronika Macková,
  • Ph.D., Ing. Radek Mařík,
  • CSc., Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.,
  • Mgr. Victoria Nainová.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Cena je pojmenována po jednom z nejvýznamnějších českých sociologů, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK.

Cílem oceněného interdisciplinárního projektu COVID-19 infodemie, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru dezinformací nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Výsledná zjištění a analýzy jsou dostupné jak odborné, tak laické veřejnosti na webových stránkách infomore.cz.

Oceněný vědecký tým FSV UK se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově.

Více informací o 674. výročí na webu Univerzity Karlovy.