Úspěch projektu COVID-19 infodemie

Úspěch projektu COVID-19 infodemie

Projekt hlavního řešitele Václava Moravce se stal absolutním vítězem desátého ročníku ocenění Technologické agentury ČR, která vyhlašuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost.

Projekt COVID-19 infodemie získal sošku Český nápad díky hlasům diváků na webu TA ČR a v sále. Během slavnostního večera ji převzal Václav Moravec, který ji při převzetí věnoval vítězům všech kategorií Cen TA ČR 2022 a udělal z ní tak putovní cenu. 

Celý Den TA ČR 2022 i předávání cen provázelo téma diverzity ve výzkumu. „Diverzita ve výzkumu je pro mě především propojování různých oborů – je to roztříštěnost, kterou můžeme spojovat. Na podpoře aplikovaného výzkumu Technologickou agenturou ČR oceňuji právě podporu propojování technických a humanitních oborů,“ uvedl Václav Moravec.

Projekt nebyl oceněn poprvé – už v minulosti získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 (s ní spojenou finanční odměnu projektový tým věnoval nadačnímu fondu UK na podporu akademických pracovníků z Ukrajiny) a v mezinárodní soutěži mediálních analytiků AMEC Awards získal cenu v kategorii Efektivní plánovaní, výzkum a evaluace komunikace. Ve 4. výzvě programu TA ČR Éta byl navíc hodnotiteli nejlépe hodnoceným projekt.

COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je společným projektem FSV UK, Lékařské fakulty MU v Brně a Newton Media – za IKSŽ se ho zúčastnili:

  • Václav Moravec, hlavní řešitel,
  • Alice Němcová Tejkalová, vedoucí týmu mediálních analýz,
  • Veronika Macková,
  • Victoria Nainová,
  • Alžbeta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR,
  • a Radek Mařík z ČVUT.

Cílem oceněného interdisciplinárního projektu COVID-19 infodemie, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru dezinformací nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Výsledná zjištění a analýzy jsou dostupné jak odborné, tak laické veřejnosti na webových stránkách Infomore.cz. Více informací o projektu najdete zde.

Foto: TA ČR