Úspěšné vědecké projekty na FSV UK v programu Horizont Evropa

Úspěšné vědecké projekty na FSV UK v programu Horizont Evropa

Fakulta sociálních věd UK má v roce 2023 pět úspěšných projektů v programu Horizont Evropa - grantovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace. Ten financuje společný evropský výzkum.

Všechny aktuálně řešené projekty najdete zde

 

IKSŽ

Mapping Media for Future Democracies (MeDeMAP)

Hlavní řešitel na FSV UK: doc. Nico Carpentier, IKSŽ

Jaký je vztah mezi médii a demokracií? Může existovat demokracie bez médií? A co média v zemích, kde jsou ohroženy demokratické hodnoty a struktury? Projekt MeDeMAP na tyto otázky odpoví. Bude studovat, do jaké míry jistá média plní pro diváky demokratické funkce a také podmínky, za kterých je to možné. Konkrétně bude projekt čerpat z rozsáhlých kvantitativních analýz, hloubkových kvalitativních postupů a participativního akčního výzkumu. Prozkoumá celou škálu zpravodajských médií, bez ohledu na distribuční kanál a zváží potenciál médií k propagaci a podpoře politické participace. Poznatky budou použity k vytvoření vícevrstvé mapy evropské politiky informačního prostředí, která zdůrazní příklady dobré praxe.

 

Resilient Media for Democracy in the Digital Age (ReMeD)

Hlavní řešitelka na FSV UK: doc. Alice Němcová Tejkalová, IKSŽ

Digitální technologie mění svět médií a způsob, jakým je veřejnost informována o novinkách a aktuálním dění. Digitalizace médií zase představuje nové výzvy pro demokracii. Zdravý vztah mezi médii a demokracií je však možný. Pro zlepšení vztahů mezi občany, médii a digitálními technologiemi chce projekt zavést interdisciplinární přístup a inovativní (kvalitativní a kvantitativní) metodologii. Projekt bude shromažďovat, analyzovat a porovnávat data o profesionálních novinářích, producentech alternativního mediálního obsahu a občanech působících v technologicky zprostředkovaných konfiguracích a mediálních organizacích, tržních strukturách a národních a mezinárodních předpisech týkajících se produkce, oběhu a spotřeby médií. ReMeD zapojí zúčastněné strany do koprodukce vysoce účinných řešení pro média, která posilují demokracii.

Zpráva k zahájení projektu

 

Další instituty

Multilevel Orders of Corruption in Central Asia (MOCCA)

Hlavní řešitel na FSV UK: doc. Slavomír Horák, IMS

Neexistuje žádný univerzální lék nebo dokonce rychlé řešení korupce – nemoci, která může být obzvláště zničující pro globální ekonomiky. Ve světle omezeného úspěchu globální anti-korupční iniciativy se stále častěji objevují výzvy k přehodnocení stávajících přístupů, které se odkazují na nutnost vyvíjet nové přístupy a řešení. S podporou programu Marie Skłodowské-Curie Actions projekt MOCCA přispěje ke globálnímu a národnímu úsilí, jak porozumět korupci a jak proti ní bojovat. Konkrétně bude studovat víceúrovňové řády korupce v pět zemí postsovětské Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán). Zjištění budou přínosem pro politické a hospodářské subjekty se sídlem v EU, které se o oblast zajímají nebo operují ve Střední Asii.

Flexible Approaches to Support Health through financing (FLASH)

Hlavní řešitel na FSV UK: dr. Jana Votápková, IES

Organizace a financování systémů zdravotní péče musí být flexibilní a schopné přizpůsobit se náročným situacím, jako jsou situace vyvolané propuknutím onemocnění nebo pandemiemi. Projekt FLASH má za cíl provést analýzu stávajících mechanismů financování zdravotní péče v Evropě a toho, jak se tyto mechanismy mohou úspěšně vypořádat se vznikajícími krizovými situacemi. Přerozdělení finančních prostředků a lidských zdrojů, jakož i rozšíření rozpočtů výdajů na zdravotní péči jsou strategiemi, které se v takových situacích dříve používaly. Konsorcium vezme v úvahu výzvy, kterým dnes čelí zdravotnické systémy, jako je stárnutí populace a rostoucí tlak na rozpočty na zdravotní péči v důsledku technologických inovací. Výzkumníci posoudí spravedlnost a efektivitu aktuálně používaných alternativních řešení a prozkoumají nové možné variatny.

Transforming and Defending Multilateralism: European Union Support for more Robust, Effective and Democratic Global Governance (ENSURED)

Hlavní řešitel na FSV UK: dr. Michal Parízek, IPS 

Evropská unie (EU) a její členové jsou již dlouho klíčovými zastánci globálního vládnutí. Přesto se všeobecně věří, že mezinárodní řád založený na pravidlech a multilateralismus je součástí krize. Rozvíjející se mocnosti a populistické síly soupeřily a kladly vysoké požadavky na svět řízení, což často vedlo k patové situaci mezinárodní spolupráce. Ruská válka na Ukrajině bude pravděpodobně dále podkopávat schopnost řešit globální problémy. ENSURED, projekt se 14 partnery z EU, USA a BRICS studuje, jak EU a její členové ve sporném a proměnlivém světě může transformovat a bránit globální vládnutí, aby bylo robustnější, efektivnější a demokratické. Integrací literatury o mezinárodních institucích a zahraniční politice EU projekt ENSURED vyvíjí koncepční rámec pro transformaci globálního vládnutí. Nastiňuje trojúhelníkové dilema, ve kterém se EU a její členové musí rozhodovat mezi robustností, účinností a demokracií globálního vládnutí.