Přihlášky na doktorské studium do 30. dubna

Karolinum

Přihlášky na doktorské studium do 30. dubna

Pokračujte na IKSŽ na doktorském studiu a přidejte se k našim úspěšným doktorandům. Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních a komunikačních studií.

Postgraduální obor Mediální a komunikační studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

 • mediální studia,
 • žurnalistická studia,
 • strategickou komunikaci, marketing a PR,
 • politickou komunikaci,
 • sociální konstrukci reality,
 • diskurzivní studia,
 • dějiny médií,
 • umělou inteligenci, média, big data, algoritmy,
 • kulturální studia,
 • studia mediálních publik,
 • participační studia,
 • vizuální žurnalistiku,
 • sportovní žurnalistiku.

Podívejte se na informace o přijímacím řízení a přehled letošních návrhů projektů disertační práce.

Termín pro podání přihlášek k prezenčnímu i distančnímu studiu je 30. dubna 2022.