Výsledky voleb studentských ombudsosob 2024

Výsledky voleb studentských ombudsosob 2024

Volby studentských ombudsosob proběhly od 4. 3. 2024 9:00 do 5. 3. 2024 15:00. Kompletní výsledky včetně procent získaných jednotlivými kandidáty najdete zde.

Zvolené ombudsosoby:

  • Vojtěch Tomšů za IES
  • Josef Jaroslav Šolín za IKSŽ
  • Sára Osterrothová za IMS
  • Martin Urbanec za IPS
  • Ludmila Rašková za ISS

Studentská ombudsosoba je ochráncem práv vysokoškolských studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Funkce si klade za cíl zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek. Na nižší úrovni se může jednat o komunikační šumy a nedorozumění a dále problémy spojené s otázkou (ne)spravedlnosti a dovolávání se práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce, na což má každý student i zaměstnanec fakulty právo. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentské ombudsosoby rovněž v rámci AS FSV UK a v případě potřeby v rámci fakultních instancí.

Děkujeme Zuzaně Jarolímkové, která dosud pozici na IKSŽ vykonávala.

Více info a kontakt na ombudsmana IKSŽ