Známe kandidáty pro volby do Akademického senátu FSV UK

Známe kandidáty pro volby do Akademického senátu FSV UK

Volební komise zveřejnila seznam kandidátů a kandidátek do Akademického senátu FSV UK na volební období 2023–2025. Seznam byl vytvořen na základě losu. 

Komora akademických pracovníků

1. PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. – IMS
2. Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. – IPS
3. Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. – ISS
4. prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. – IKSŽ
5. Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. – IKSŽ
6. Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. – IKSŽ
7. Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. – IPS
8. RNDr. Michal Červinka, Ph.D. – IES
9. Mgr. Eliška Ullrichová – IMS
10. PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. – IPS
11. Mgr. Veronika Macková, Ph.D. – IKSŽ
12. Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – IES
13. Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D. – ISS

Studentská komora

1. Mgr. Barbora Procházková – ISS
2. Aidan Thomas Macready – IKSŽ
3. Mgr. Michael Drašar – IPS
4. Tomáš Popov – IKSŽ
5. Bc. Michaela Němcová – IMS
6. Bc. Jan Kašík – ISS
7. Mgr. Barbora Součková – IKSŽ
8. Bc. Kristýna Sluková – IKSŽ

9. Jan Volenec – IPS
10. Bc. Daniel Saifrt – ISS
11. Bc. Tomáš Košek – IMS
12. Pavel Buchta – IMS
13. Bc. Magdalena Hynčíková – IPS
14. Ondřej Hlaváč – IKSŽ
15. Gabriela Bošňáková – IES
16. Bc. Tomáš Fencl – IES

Volby proběhnou ve dnech 29. a 30. listopadu 2022. Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 29. 11. od 9.00 až 30. 11. do 18.00. Návod jak hlasovat, naleznete zde.

Kandidáti a kandidátky mohou zasílat své volební programy tajemnici AS FSV UK, Mgr. Tereze Volfové. Programy budou vyvěšeny na webových stránkách.