Tipy k přijímačkám

STUDENTI žurnalistiky RADÍ, JAK NA PŘIJÍMAČKY

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou důležitým momentem. Studenti žurnalistiky pro vás sepsali vlastní zkušenosti a tipy, jak se na ně připravit.

Jak probíhají přijímací zkoušky na žurnalistiku?

Milí budoucí žurnalisté,

pokud se ztrácíte v bludišti webových stránek naší univerzity a nedokážete najít uspokojivé informace o průběhu přijímacího řízení, jste tu správně.

Přijímací zkoušky sestávají ze dvou částí.

1) Tou první jsou (zbytečně) obávané SCIO testy z obecných studijních předpokladů (OSP) a angličtiny, které si můžete napsat hned několikrát. Počítá se vám pouze nejlepší pokus a ten je taky jediný, který vaše potenciální vysoké školy obdrží. Do druhého kola pak postoupí 160 nejlepších uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

2) Druhé kolo ve formě ústního pohovoru je ovšem mnohem záhadnější a málokdo si dokáže představit, jak přesně probíhá. Na začátek je nutné připomenout, abyste si nezapomněli přinést občanský průkaz, CV, motivační dopis (ve kterém popíšete, proč chcete studovat právě na naší škole a proč byste zrovna vy měli být mezi přijatými), seznam přečtené literatury a ukázky vašich publikovaných či nepublikovaných prací. Přijďte slušně oblečení a vyzbrojte se dostatkem tekutin a jídla. Je totiž možné, že budete několik hodin čekat.

Samotný ústní pohovor se skládá z několika částí, které jsou různě obodované.

2A) Nejprve budete hovořit o vaší motivaci ke studiu a porota (sestávající z našich pedagogů) se pokusí zjistit, zda se v oboru orientujete. Měli byste mít například přehled, do jakých mediálních domů spadají jednotlivá česká média, kdo je vlastní a v případě známějších periodik třeba vědět také to, kdo je jejich šéfredaktorem.

2B) V další části se porota věnuje seznamu přečtené literatury. Porotě předložíte seznam děl, jehož maximální rozsah není omezen, ale který bude obsahovat minimálně patnáct literárních děl (beletrie, literatura faktu, publicistika, příp. jiné) a alespoň tři odborné či popularizační publikace z oblasti věd o společnosti (historie, sociologie, politologie, mediální studia ad.). O vybraných titulech bude veden poučený rozhovor, jehož cílem je prokázání znalosti nejen děl samotných, ale i schopnost je zařadit do kulturně-mediálního a společenskovědního kontextu.

2C) Třetí část ústní zkoušky se týká již zmíněných předchozích zkušeností a jiných aktivit v oboru. Můžete předložit například ukázky vašich článků na blogu, práce ze školního časopisu, povídky, fotografie, YouTube kanál a případně i doklad žurnalistické praxe. Nezoufejte ovšem, pokud žádné publikované práce nemáte, není to podmínkou pro přijetí. Zkuste přinést třeba glosu či fejeton, ať má porota alespoň nějakou představu o vašich schopnostech.

2D) Nakonec si vylosujete jeden tematický okruh, o kterém budete bez přípravy mluvit. Okruhy se týkají politiky, moderní historie, společenských věd a společenského či kulturního dění.

Ačkoli se celý průběh může zdát komplikovaný, nemáte se vůbec čeho bát. Důležité je zajímat se okolní svět, trochu se připravit a vystupovat sebevědomě.

Těšíme se na vás!