Studijní plán

Komunikační studia: Žurnalistika

Studijní plán každé specializace bakalářského studijního programu Komunikační studia se skládá ze tří částí.

 1. Společné povinné předměty, kam budete chodit společně se spolužáky z mediálních studií a MKPR
 2. Specializační povinné a povinně volitelné předměty, kde se budete soustřeďovat na specifika vašeho oboru
 3. Volitelné předměty, z nichž si můžou opět vybrat i vaši spolužáci z mediálních studií a MKPR

1. Společné povinné předměty

 • Cizí jazyk I a II (zajišťuje centrum jazykové přípravy)
 • Český jazyk v komunikační praxi (PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.)
 • Dějiny komunikace (PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.)
 • Digitální komunikace a práce s informacemi (PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.)
 • Ekonomie a komunikace (Ing. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Komunikace v sociálně-vědním kontextu (doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.)
 • Metodologie sociálních věd (PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.)
 • Právo a komunikace (JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.)
 • Sociální psychologie (Mehmet A. Orhan, Ph.D., MBA, MSc.)
 • Vizuální kultura
 • Základy sociální komunikace (prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.)

2. Specializační povinné a povinně volitelné předměty

Povinné předměty

 • Bakalářský seminář (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Dějiny žurnalistiky (PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.)
 • Editování (redigování) zpravodajských relací – tisk, rozhlas, televize, online (PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš)
 • Etika pro novináře (PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.)
 • Metodika tvorby bakalářské práce (PhDr. Irena Prázová, Ph.D.)
 • Politická geografie (Mgr. Teodor Marjanovič)
 • Politologie pro novináře (Mgr. Jan Charvát, Ph.D., M.A.)
 • Poválečná česká literatura a kulturní publicistika (doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.)
 • Praxe (doc. PhDr. Barbora Osvaldová)
 • Současný český jazyk I a II (PhDr. Ivana Svobodová)
 • Vizuální žurnalistika
 • Základy technologie v praktické žurnalistice
 • Žurnalistická tvorba I a II (doc. PhDr. Barbora Osvaldová)

Povinně volitelné předměty

Skupina tvůrčí dílny:

 • Kritika v médiích (prof. MgA. David Jan Novotný)
 • Tvůrčí dílny I a II (tisk, foto, online, audiovize, rozhlas, zahraniční)
 • Tvůrčí psaní (prof. MgA. David Jan Novotný)
 • Vedení tiskových konferencí a práce mluvčích
 • Základy správného mluvení, mluvní a pohybová výchova (MgA. Luboš Pavel)
 • Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi (PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.)

Skupina Kontexty současné žurnalistiky:

 • Audiovizuální žurnalistka v éře technologické konvergence (PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.)
 • Ethic Issues in Media, Business and Society (Mehmet A. Orhan, Ph.D., MBA, MSc.)
 • Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století
 • Platformy žurnalistiky (PhDr. Jan Jirků, Ph.D.)
 • Rozhlas a televize jako instituce (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Současná česká literatura a kulturní publicistika (PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.)

3. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

 • Autorský a mobilní videojournalismus (PhDr. Martin Lokšík)
 • Datová žurnalistika (PhDr. Jan Jirků, Ph.D)
 • Filmový seminář
 • Grafický design a základy polygrafie (Mgr. Jaroslav Slanec)
 • Kniha jako médium I a II (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)
 • Managing Multimedia Projects (Markéta Supa, Ph.D.)
 • Média a migrace (RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.)
 • Mediální a marketingová praxe IKSŽ (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Moderování zpravodajských relací I a II (PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et. Ph.D.)
 • Počítačové zpracování foto a grafický design (Mgr. Jaroslav Slanec)
 • Praktický fotožurnalismus (Mgr. František Géla)
 • Rozhlas a televize ve světě (PhDr. Václav Moravec, Ph.D,. et Ph.D.)
 • Sportovní žurnalistika v televizi I a II (Mgr. Robert Záruba)
 • Věda v médiích (Mgr. Pavel Kasík)
 • Základy filosofie a vzdělanosti (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)

(tento výběr je modifikován každý rok podle aktuální nabídky)