Strategická komunikace

Přijímací řízení

Přihlášky podávejte do 31. března 2023, motivační dopis poté stačí doručit do 16. dubna 2023. 

Podívejte se, jak probíhá přijímací řízení

Strategická komunikace

Od akademického roku 2020/21 se na FSV UK otevírá nový magisterský obor Strategická komunikace. Je určený nejen absolventům oboru marketingová komunikace a public relations, ale i absolventům žurnalistiky, mediálních studií, politologie, sociologie apod. Podmínkou přijetí je úspěšné splnění přijímacích zkoušek a ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni úspěšné splnění přijímacích zkoušek, přičemž standardní dobou studia jsou čtyři semestry.

Cílem tohoto oboru je připravit absolventy/ky na vyšší manažerské pozice, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů v oblasti strategické, korporátní, marketingové apod. komunikace, public relations, společenské odpovědnosti firem ad.

Strategická komunikace tak ve velmi zjednodušené definici pomáhá organizacím dosahovat svých cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje i celou řadu dalších vědních oborů, zejména psychologii, behaviorální ekonomii, politologii či mediální studia aj. V současné době, kdy je převážná většina mezilidské a sociální komunikace zprostředkovaná za pomoci technologií, ať již tradičních, či digitálních médií, se výrazně rozvinul prostor pro analýzu a teoretickou reflexi komunikace. Zároveň s technologickými možnostmi se objevuje celá řada naléhavých společenskovědních otázek, které vybízejí k hlubší filozofické reflexi a aktualizaci etických i legislativních norem ve společnosti

Strategická komunikace představuje moderně koncipovaný obor, který rozšiřuje tradiční oblast firemní komunikace o další typy organizací, které komunikaci využívají k dosahování svých cílů – zejména státní, neziskové, kulturní organizace, vědecké či vzdělávací instituce apod. Program Strategická komunikace vznikal po vzoru a na základě konzultací s předními odborníky ze zahraničních univerzit, například Columbia University v New Yorku, University of Amsterdam či Univerzity v Lipsku.

Absolventi a absolventky oboru Strategická komunikace budou připravováni na to, aby byli schopni samostatně vést a řídit vlastní týmy nebo komplexní komunikační kampaně, a to jak v komerčních, tak i nekomerčních organizacích. Svou oblast zájmu mohou specifikovat prostřednictvím výběru z nabídky povinně volitelných předmětů, které pokrývají důležité tematické oblasti uplatnění budoucích absolventů. Další volitelné předměty jsou doporučené zejména z oblasti politologie a bezpečnostní politiky.  

Jádro personálního složení vyučujících tvoří kmenoví pracovníci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, kteří vyučují všechny povinné předměty. Povinně volitelné předměty jsou tvořeny ve spolupráci i s dalšími vyučujícími FSV UK. Součástí portfolia je i odborná či výzkumná praxe, která umožňuje studentům podílet se na praktických projektech.

Strategická komunikace se odlišuje od současných magisterských oborů Žurnalistika a Mediální studia jak svým zaměřením, tak i profilem absolventů. Zatímco bakalářský obor Marketingová komunikace a PR připravuje absolventy, aby byli schopni ihned obstát v praxi, a nabízí celou řadu profilujících prakticky orientovaných seminářů, magisterský obor Strategická komunikace je akademicky zaměřený studijní program, který se soustředí především na hlubší teoretické a metodologické souvislosti oboru a nabízí porozumění komplexním společenským a komunikačním jevům. Absolventi/ky magisterského oboru Strategická komunikace mohou dále také pokračovat po složení přijímacích zkoušek v doktorském studiu ve studijním programu Mediální a komunikační studia (Ph.D.).

Chcete vědět víc?

Připravili jsme pro vás prezentaci s detailními informacemi o Strategická komunikace.

Prostudujte si seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce.

Podejte si přihlášku.

FAQ

Jak probíhají přijímačky? Jak bude probíhat pohovor a co napsat do životopisu? Jaké jsou benefity studia?

Přečtěte si nejčastěji kladené otázky.

Podívejte se, jak probíhá přijímací řízení