Doporučená literatura

Seznam doporučené literatury pro přijímací zkoušky ve studijním programu Strategická komunikace

Uchazeč/uchazečka o magisterské studium Strategické komunikace nastuduje literaturu ze seznamu uvedeného níže a navíc jednu libovolně zvolenou knihu vztahující se k oboru. V rámci přijímacího pohovoru pak uchazeč/uchazečka vede s komisí rozpravu nad alespoň
třemi vybranými publikacemi včetně knihy zvolené uchazečem/uchazečkou. U uvedených publikací je možné zvolit libovolné vydání a jazykovou verzi.

Seznam titulů (pro magisterské studium):

  • DEUZE, Mark. Media Life: život v médiích. Praha: Karolinum, 2016.
  • HORŇÁK, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín: Nakladatelství Verbum, 2018.
  • MORAVEC, Václav, DUŠEK, Ladislav et al. COVID-19 infodemie. Praha: Academia, 2023.
  • SMIL, Václav. Jak svět doopravdy funguje. Zlín: Kniha Zlín, 2022.
  • TEGMARK, Max. Život 3.0 – Člověk v éře umělé inteligence. Praha: Argo 2020.