Doktorandka Karolína Hájková získala za svou práci mediální ocenění

Doktorandka Karolína Hájková získala za svou práci mediální ocenění

FSV UK ocenila pět akademiků a akademiček za výstupy v médiích v roce 2022. Na mediální cenu byli navrženi svým institutem na základě kvantity i kvality mediálních výstupů. Za Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK byla oceněna Karolína Hájková. V médiích vystupovala a vystupuje především v souvislosti s aktivitou Medici pro očkování. Splňuje tak kritéria společenské relevance, kvantity, kvality, motivace a současně juniorního postavení. 

Karolína Hájková je doktorandkou v programu Mediální a komunikační studia. Před doktorským studiem na IKSŽ vystudovala také Marketingovou komunikaci a PR a následně Strategickou komunikaci.

Jejím hlavním zájmem je zdravotní komunikace (health communication), zajímá se mimo jiné o téma dezinformací a mýtů ve zdravotnictví. V rámci studia doktorátu se primárně zaměřuje na komunikační kampaně očkování a antibiotické rezistence.

Kromě studia se více než čtyři roky věnuje popularizaci očkování a vyvracení dezinformací v rámci interdisciplinárního zapsaného spolku Medici PRO Očkování. Tento spolek původně vznikl jako studentský projekt na 2. Lékařské fakultě UK v roce 2019 a krátce na to se rozvinula spolupráce se studenty IKSŽ FSV UK. Od prosince 2020 je Karolína Hájková jeho manažerkou. Díky dobrovolné práci studentů Medici PRO Očkování získali Cenu Miloslava Petruška od Univerzity Karlovy, Cenu Gratias Tibi od Člověka v tísni a oborovou komunikační cenu Zlatý středník (třetí místo v kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG a hodnocení TOP RATED v kategorii Zdravotní péče a farmacie). Během pandemie mimo jiné projekt vytvořil dvě popularizační brožury.

Mezi nejnovější aktivity spolku patří větší spolupráce s platformou heyfomo.cz z mediálního domu CNC, která je zaměřena na mladou generaci. Spolek na ní vydává články zaměřené na zdraví a zdravotnictví. Od nového roku také spolek obnovil přednáškovou činnost pro střední školy.

Karolína Hájková se také zúčastnila státního hackathonu pro tvorbu kampaně na podporu očkování proti covid-19, aktivně vystupovala v médiích nebo s Mediky PRO Očkování prezentovala ČR na webináři Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Přes tři roky je také redaktorkou a rok a půl editorkou studentského média Markething.cz. Na tomto webu, který informuje o aktuálních událostech v oboru marketingové komunikace, PR a strategické komunikace psala mimo jiné o vyprazdňování pojmů dezinformace, mizinformace a dalších, o rainbow washingu, deepfakes, růžové dani, a dalších tématech včetně zdravotnických.

 

Oceněnými z dalších institutů jsou

Marie Jelínková, Institut sociologických studií FSV UK

Michael Romancov, Institut politologických studií FSV UK

Vilém Semerák, Institut ekonomických studií FSV UK

Jan Šír, Institut mezinárodních studií FSV UK

Všem oceněným srdečně gratulujeme.