Katedra žurnalistiky má novou doktorku

Katedra žurnalistiky má novou doktorku

Katedra žurnalistiky má novou doktorku. Sandra Lábová obhájila svou disertační práci Behind the Image of Czech Photojournalists: An Ethnographic Study of Professional Identity, Working Practices, and Challenges. Obdržela na ni pochvalné posudky od profesorky Marii Nilsson ze Stockholm University a profesora Stuarta Allana z Cardiff University. Školitelem byl Robert Silverio.

Gratulujeme!