Kniha Nica Carpentiera nominována na cenu Media and Democracy Karol Jakubowicz Award

Karol Jakubowicz Award

Kniha Nica Carpentiera nominována na cenu Media and Democracy Karol Jakubowicz Award

Kniha Nica Carpentiera „Iconoclastic Controversies” byla nominována na ocenění Media and Democracy Karol Jakubowicz Award 2022.

Odborná komise posoudila návrhy předložené do 5. ročníku ceny Media and Democracy Karol Jakubowicz Award, která je oceněním a podporou významných publikací v oblasti mediálních systémů, mediální politiky, mediální etiky a médií veřejné služby. Kniha Nica Carpentiera byla nominována za originální zkoumání vizuální komunikace, jehož výsledkem je cenný výzkum podílu umění na národní identitě, kultuře a současném chápání demokracie.

Iconoclastic Controversies

Více informací o knize.

Více informací o Media and Democracy Karol Jakubowicz Award 2022.