Mezinárodní kreditová mobilita: vynechání z Výzvy 2021

Eramus+

Mezinárodní kreditová mobilita: vynechání z Výzvy 2021

Ve Výzvě 2021 programu Erasmus+ nebude zahrnuta Mezinárodní kreditová mobilita, tj. podávání projektů E+ICM na podzim tohoto roku se neuskuteční.

O Mezinárodní kreditovou mobilitu bude možné žádat opět ve Výzvě 2022 (tj. příští rok na podzim 2021). Vedle Mezinárodní kreditové mobility nebude možné žádat ve Výzvě 2021 ani o granty v programu Budování kapacit (Capacity Building).

Aktuální informace o mezinárodní mobilitě sledujte na fakultním webu.