Propojením vědy a umění v environmentální komunikaci vzniká nová výstava Moulding Nature

Propojením vědy a umění v environmentální komunikaci vzniká nová výstava Moulding Nature

Jako jeden z výstupů výzkumného projektu MISTRA kurátoruje Nico Carpentier z Katedry mediálních studií IKSŽ (společně s Danielem Ureyem a Emilií Rosenqvist) zahraniční výstavu Moulding Nature - Discursive Struggles Over the Environment.

Výstava probíhá od 26. srpna do 26. listopadu v uměleckém centru Fargfabriken ve Stockholmu.

Výstava Moulding Nature vyvolává otázky o tom, jak vnímáme naše prostředí. Ve videích, kolážích, fotografiích a instalacích umělci a další spolutvůrci zkoumají, jak různé diskurzy ovlivňují způsob, jakým dáváme přírodě a roli člověka v ní smysl. Diskurzy, které jsou často ve vzájemném konfliktu a soupeří o prostor, někdy spolu dokonce bojují. 

Diskurz lze popsat jako "filtr", který ovlivňuje způsob vedení konverzace a vnímání různých jevů v dané oblasti. Z pohledu sociálních věd je náš vztah ke skutečnosti udržován nebo kontrolován prostřednictvím různých diskurzů. Například pokud věříte v Boha a jste součástí náboženského diskurzu, vnímáte svět jinak než někdo, kdo je ateista a je součástí ateistického diskurzu.

Výstava Moulding Nature je součástí projektu MISTRA zaměřeného na environmentální komunikaci, v jehož rámci výzkumníci identifikovali hlasy, postoje a ideologie, které lze spojit s diskusí o přírodě a životním prostředí. Ty jsou znázorněny prostřednictvím ideologické mapy, kterou vypracoval Nico Carpentier a která spolu s vybranými uměleckými díly podává mnohostranný a prohloubený obraz boje o to, jak lze interpretovat svět kolem nás.

Velká část vizuálního materiálu na výstavě vznikla kombinací výzkumu a umělecké činnosti, prostřednictvím spolutvůrčích aktivit, na nichž se podíleli lidé z různých geografických a sociálních kontextů. Výsledkem je řada instalací, které poukazují na mnoho vrstev interpretací, hlasů a střetů zájmů, které charakterizují krajinu, lesnictví, zahrady a městské prostředí.

 

Více o výzkumném programu MISTRA

MISTRA Environmental Communication (MEC) je čtyřletý výzkumný projekt se sídlem ve Švédsku, který realizuje mezinárodní konsorcium, jehož součástí je Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Hlavním cílem projektu je přeformulovat švédskou environmentální komunikaci, tj. začlenit pokročilé a inkluzivní chápání environmentální komunikace do výzkumu, politiky a praxe tak, aby mohla účinně podpořit a podpořit transformaci udržitelnosti. MEC vychází z transdisciplinárního přístupu, který zahrnuje výzkumné pracovníky z různých oborů i neakademické partnery zastupující klíčové aktéry v širší společnosti s cílem využít stávající myšlení, společně rozvíjet nové poznatky a přístupy a převést je do komunikační praxe.

mistra.fsv.cuni.cz

 

Ilustrace: Irene Stracuzzi