Vyhlášení soutěže GAUK 2023

Vyhlášení soutěže GAUK 2023

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2023. Projekty na 1–3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace budou zveřejněny v aktualitách oddělení vědy.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 3. října 2022.  

Termín elektronického podání projektu na oddělení vědy je 6. listopadu 2022.

Grantová agentura ČR vyhlásila také soutěž na společné polsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency polská strana (agentura NCN). 

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 16. prosince 2022. Více informací na webu oddělení vědy.