Doporučená literatura

Informace k seznamu doporučené literatury pro přijímací řízení na MKPR

Seznam literatury při druhém kole přijímacího řízení na Marketingovou komunikaci a PR (bakalářské studium) má za cíl ukázat přehled v textech s vazbou na marketing, média, komunikaci a obecně sociální vědy. Cílem je v diskuzi nad předloženými texty ukázat, že uchazeč umí o sdělení kriticky přemýšlet a vztáhnout ho k aktuálnímu dění.

Doporučuje se přinést alespoň seznam deseti titulů. O každém z titulů by uchazeč měl být schopen hovořit, nestačí tedy jen informace, že uchazeč například text četl při přípravě na maturitní zkoušku. Součástí četby by měly být alespoň tři tituly, které se nějak úžeji váží k marketingu a obecně ke komunikaci. Tituly by měly být korektně citovány.

Příklad možných titulů (pro bakalářské studium):

 • Beck, Gloria. Zakázaná rétorika. 30 manipulativních technik. Praha: Grada Publishing, 2008
 • Borg, James. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2013
 • Cialdini, Robert. Vliv – síla přesvědčování a manipulace. Praha: BizBooks, 2012
 • Goleman, Daniel. Pozornost – skrytá cesta k dokonalosti. Praha: Jan Melvil Publishing, 2014
 • Halada, Jan a kol. Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum, 2015
 • Hejlová, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015
 • Hodkinson, Tom. Podnikání pro bohémy. Praha: Knižní klub, 2017
 • Kahnemann, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. Praha: Jan Melvil Publishing, 2012
 • Kahoun, Filip. Boj o pozornost. Česko: Filip Kahoun, 2019
 • Losekoot, Michelle a Vyhnánková, Eliška. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019
 • Ogilvy, David. Zpověď muže, který umí reklamu. Praha: Pragma, 2004
 • Ogilvy, David. Ogilvy o reklamě. Praha: Management press, 2007
 • Thompson, Derek. Hitmakeři. Praha: Jan Melvil Publishing, 2017
 • Wunderman, Lester. Direct marketing: reklama, která se zaplatí. Praha:Grada Publishing, 2004

Dále by měl uchazeč předložit další literaturu se širším záběrem, která odráží zájmy uchazeče. Zároveň by u titulů měl mít uchazeč rozmyšlené, jak se texty vztahují k dnešní komunikaci a dnešnímu stavu společnosti. V literatuře mohou být uvedeny odkazy i na informační zdroje se vztahem k marketingu a médiím nejrůznějšího zaměření (AdWeek, Markething.cz atd.).