Studijní plán

Komunikační studia: Marketingová komunikace a public relations

Studijní plán každé specializace bakalářského studijního programu Komunikační studia se skládá ze tří částí.

 1. Společné povinné předměty, kam budete chodit společně se spolužáky z mediálních studií a žurnalistiky
 2. Specializační povinné a povinně volitelné předměty, kde se budete soustřeďovat na specifika vašeho oboru
 3. Volitelné předměty, z nichž si můžou opět vybrat i vaši spolužáci z mediálních studií a žurnalistiky:

1. Společné povinné předměty

 • Cizí jazyk I a II (zajišťuje centrum jazykové přípravy)
 • Český jazyk v komunikační praxi (PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.)
 • Dějiny komunikace (PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.)
 • Digitální komunikace a práce s informacemi (PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.)
 • Ekonomie a komunikace (Ing. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Komunikace v sociálně-vědním kontextu (doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.)
 • Metodologie sociálních věd (PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.)
 • Právo a komunikace (JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.)
 • Sociální psychologie (Mehmet A. Orhan, Ph.D., MBA, MSc.)
 • Vizuální kultura
 • Základy sociální komunikace (prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.)

2. Specializační povinné a povinně volitelné předměty

Povinné předměty

 • Aplikovaná marketingová komunikace (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Bakalářský seminář (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Behaviorální ekonomie (Mehmet A. Orhan, Ph.D., MBA, MSc.)
 • Dějiny a teorie marketingové komunikace (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Digitální komunikace (Mgr. David Klimeš, Ph.D.)
 • Kreativní myšlení (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Kritické myšlení a etika komunikace (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)
 • Kultura veřejného projevu (PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.)
 • Marketing management (Ing. Petra Koudelková Ph.D.)
 • Marketingový výzkum (Mgr. Jiří Remr, Ph.D.)
 • Metodika tvorby bakalářské práce (Markéta Supa, Ph.D.)
 • Odborná praxe (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Politický marketing (PhDr. Anna Shavit, Ph.D.)
 • Praktická cvičení z českého jazyka (PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.)
 • Public Relations (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)

Povinně volitelné předměty

Skupina rámcové předměty:

 • Aktuální trendy a vývoj oboru (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Branding (Ing. Přemysl Průša)
 • Firemní komunikace a kultura (Ing. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Intepretace textů marketingové komunikace (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)
 • Krizová komunikace (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Média a vztahy s veřejností (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • On-line marketing (Mgr. David Klimeš, Ph.D.)
 • Praktika v reklamní tvorbě (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Tvorba v marketingové komunikaci (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)

Skupina sektorové předměty:

 • Crossplatform Media Workshop (Markéta Supa, Ph.D.)
 • Ethic Issues in Media, Business and Society (Mehmet A. Orhan, Ph.D., MBA, MSc.)
 • In-store marketing (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Marketing módních značek (Ing. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Marketing pro neziskový sektor (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)
 • Marketingová komunikace malých a středních podniků (Ing. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Sportovní marketing (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)
 • Tiskový mluvčí (doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.)

3. Volitelné předměty

 • Contexts of Television (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • DTP (Mgr. Jaroslav Slanec)
 • Filmový seminář (dle filmů)
 • Grafický design a základy polygrafie (Mgr. Jaroslav Slanec)
 • Introduction to Photojournalism (doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.)
 • Managing Multimedia Projects (Markéta Zezulková, Ph.D.)
 • Mediální a marketingová praxe IKSŽ (prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Počítačové zpracování foto a grafický design (Mgr. Jaroslav Slanec)
 • Rozhlas a televize ve světě (PhDr. Václav Moravec, Ph.D,. et Ph.D.)
 • Věda v médiích (Mgr. Pavel Kasík)
 • Základy filosofie a vzdělanosti (doc. PhDr. Jan Halada, CSc.)

(tento výběr je modifikován každý rok podle aktuální nabídky)