Tipy k přijímačkám

STUDENTI Mediálních studií RADÍ, JAK NA PŘIJÍMAČKY

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou důležitým momentem. Studenti mediálních studií pro vás sepsali vlastní zkušenosti a tipy, jak se na ně připravit.

Jak probíhá druhé kolo přijímacího řízení na mediální studia?

Milí uchazeči, 

prostřednictvím následujících řádků vám chceme, jakožto studenti mediálních studií, co nejvíce přiblížit průběh druhého kola přijímacího řízení a také vám pomoci se na něj co nejlépe připravit. Pokud si tedy nad druhou částí přijímacího řízení lámete hlavu a nemůžete nikde najít uspokojivé informace, jste tu správně!

1) Prvním kolem přijímaček jsou SCIO testy z obecných studijních předpokladů (OSP) a angličtiny, které si můžete napsat hned několikrát. Počítá se vám pouze nejlepší pokus a ten je taky jediný, který vaše potenciální vysoké školy obdrží. Do druhého kola pak postoupí 160 nejlepších uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

2) Druhé kolo probíhá formou ústního pohovoru. Zda jste do něj postoupili, se dozvíte několik týdnů předem prostřednictvím e-mailu, ve kterém budou sepsané veškeré požadavky a další potřebné informace. Na pohovor přijďte slušně oblečení a raději si vezměte pití a něco malého k jídlu, může se totiž stát, že budete dlouho čekat, než přijdete na řadu. 

Pohovor se skládá ze čtyř částí a je u něj přítomna tříčlenná komise, kterou tvoří naši pedagogové. Po příchodu předáte komisi váš občanský průkaz, životopis, motivační dopis a seznam literatury.

2A) V první části se komise zaměří na vaši motivaci ke studiu a orientaci v našem oboru. Na tuto část se můžete skvěle připravit už při psaní motivačního dopisu, ve kterém se rozepište o vašich cílech, o tom, proč jste si zvolili právě náš obor a specializaci, co si myslíte, že vám může studium přinést a proč byste právě vy měli být mezi přijatými uchazeči. Zároveň můžete komisi představit vaše dosavadní zkušenosti a různé aktivity (nejen) v oboru. Těmi mohou být například publikované články, práce ve školním časopisu, vámi spravovaný YouTube kanál či instagramový profil, ale i členství v neziskové organizaci a další aktivity související s oborem. Vaše praxe v oblasti mediálních studií může být velmi široká. Důležité je zkrátka ukázat, že o studium na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky máte opravdu zájem.

2B) V druhé části komisi předvedete vámi předem vybraný libovolný mediální produkt ze současného mediálního světa, který vás něčím zaujal. Jednat se může například o novinový článek, příspěvek na sociálních sítích, reklamu, video na YouTube, volební spot, reportáž nebo rozhovor. Připravte si o něm krátkou prezentaci, ve které zmíníte: o jaký produkt se vlastně jedná, co je jeho obsahem, kdo je jeho autorem, za jakým účelem byl vytvořen, co se snaží sdělit a především – čím vás zaujal a proč jste si zrovna tento produkt vybrali. Doporučujeme si vybrat takový produkt, kterému rozumíte a víte o něm dostatečné množství informací, abyste byli vedle vaší prezentace schopni odpovídat i na případné doplňující dotazy. 

2C) V další části se vás bude komise ptát na váš seznam literárních a dalších děl. Seznam, skládající se z minimálně devíti děl, může vedle odborné a populárně naučné literatury obsahovat i divadelní představení, filmy či seriály.

2D) Poslední součástí pohovoru je diskuze nad aktuálním děním. Vylosujete si jeden z několika tematických okruhů, které se týkají mezinárodní i české politiky, novodobé historie, společenských věd či různých kulturních akcí. Doma si můžete vyzkoušet mluvit bez přípravy několik minut o libovolné problematice – získáte tak lepší představu o tom, co vás může u pohovoru čekat.

Rada na závěr – v žádné části pohovoru se nejedná o zkoušku vědomostí a nikdo se vás nebude snažit nachytat na něčem, co nevíte. Cílem komise je především zjistit, jak jste na tom s vašimi komunikačními schopnostmi. Ukažte tedy, že jste schopni vést rozhovor na úrovni, kvalitně se vyjadřovat, nad věcmi logicky uvažovat a smysluplně reagovat. Hlavní je se zbytečně nestresovat a přijít na pohovor s klidnou hlavou.

Držíme vám palce!