Tipy k přijímačkám

Studenti MKPR radí, jak na přijímačky

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou důležitým momentem. Studenti MKPR pro vás sepsali vlastní zkušenosti a tipy, jak se na ně připravit.

Jak probíhá druhé kolo přijímacího řízení na MKPR?

Přijímací řízení specializace Marketingová komunikace a public relations (MKPR) se skládá ze dvou částí. První jsou SCIO testy obecných studijních předpokladů a angličtiny. Počítá se vám pouze nejlepší pokus a ten je taky jediný, který vaše potenciální vysoké školy obdrží. Výsledky prvního kola se rozhodují o postupu do kola druhého – postupuje 160 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

Druhé kolo probíhá formou pohovoru. Pokud do něj postoupíš, přijde ti e-mail, kdy se k němu dostavit. Není od věci se slušně obléknout a vzít si s sebou pití a menší svačinu (může se totiž stát, že budeš chvíli čekat, než na tebe přijde řada).

U pohovoru je přítomna tříčlenná porota skládající se z našich pedagogů. Jako první ukážeš občanský průkaz a poté porotě předáš připravené podklady. V první části pohovoru se tě budou vyptávat na tvůj životopis, případnou praxi, seznam literatury a motivaci ke studiu. S sebou si také můžeš přinést cokoliv zajímavého, co jsi vytvořil – třeba publikovaný článek, rozhovor či nějaké ocenění. Porotu zajímá, kdo jsi i to, co tě odlišuje od ostatních uchazečů.

Porota se bude při pohovoru zabývat zejména tím, co je v tvých podkladech zaujme. Může to být zajímavá kniha na seznamu literatury, marketingová praxe nebo tvé zájmy. Častou otázkou bývá, proč se hlásíš na MKPR, případně na jaké další vysoké školy jsi si podal(a) přihlášku. Ideální je seznam s alespoň deseti knihami – minimálně třemi marketingově zaměřenými, webovými stránkami či edukativní účty na sociálních médiích, můžeš ale uvést také beletrii, kterou máš rád. V první části pohovoru můžeš získat až 60 bodů.

V druhé části pohovoru si vytáhneš téma, o kterém budeš sám povídat. Témata jsou různorodá, obvykle mezi ně patří aktuální dění, česká i mezinárodní politika, moderní dějiny, kultura, marketing a PR. Důležité je tedy sledovat aktuální dění průběžně. Za tuto část ti může být přiděleno maximálně 40 bodů.

Check list aneb co si nezapomenout v den pohovoru

✓ motivační dopis

✓ životopis

✓ seznam literatury

✓ občanský průkaz

✓ pití a něco malého k jídlu

Hodně štěstí!