Je důležité, aby sociální vědy dávaly společnosti naději

Je důležité, aby sociální vědy dávaly společnosti naději

Naše fakulta spustila novou webovou stránku, která je věnována vědě a výzkumu na FSV UK.

Na stránce science.fsv.cuni.cz najdete přehled aktuálně řešených vědeckých projektů, zajímavé rozhovory s řešiteli výzkumů a tipy na aktuální konference a události, které pořádá přímo FSV UK nebo se na nich podílí ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Přečtěte si první rozhovor, ve kterém si o důležitosti komunikaci vědy povídají proděkan pro vědu a výzkum Arnošt Veselý s proděkankou pro vnější vztahy Terezou Klabíkovou Rábovou.

Celý rozhovor najdete zde.

„Je důležité, aby sociální vědy dávaly trošku naděje. Aby to nebyla jenom kritika, černé vidění, co všechno je špatně. Naše fakulta je výjimečná v tom, že tady máme celou řadu oborů a celou řadu lidí, kteří jsou vlastně i praktiky. A zabývají se nejenom tím, co nefunguje, ale i tím, co by mohlo být lépe a hlavně, jak to udělat. Nemůžeme si tady samozřejmě stanovit příliš vysoké a nerealistické cíle, nezměníme tím svět. Pokud by se nám ale povedlo, aby ty rozhovory dávaly smysl, naději a návody na řešení, aby to mělo i ten přesah do nějakého pozitivna, tak to by určitě bylo fajn,“ uvádí ke vzniku webové stránky Arnošt Veselý.