Konference Children & Youth Perspectives prosazuje perspektivu dětí a mladistvých ve vědě i veřejném dění

Konference Children & Youth Perspectives prosazuje perspektivu dětí a mladistvých ve vědě i veřejném dění

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Katedra psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK

pořádají v pražském Kampusu Hybernská 14. a 15. září 2023 konferenci Children & Youth Perspectives Conference: Teorie, výzkum a praxe v evropském kontextu

Konference přispívá k současné diskusi a dalšímu rozvoji perspektivy zaměřené na děti a mládež v oboru Childhood/Children's studies v EU a v českém kontextu. 

Kritika teorie a výzkumných metod zaměřených na dospělé tvrdí, že od 90. let 20. století jsou děti a mladiství v tradičních diskursech považováni dospělými za neschopné ve svých dovednostech. Perspektiva zaměřená na děti a mladistvé si klade za cíl uznat, řešit a posílit hlas dětí a zároveň považovat děti za aktivní sociální činitele se svými zkušenostmi a perspektivami, které jsou pro společnost relevantní. 

V této perspektivě budou na konferenci diskutována následující témata:

  • Teorie, koncepty a výzkumné metody zaměřené na dítě
  • Děti, Úmluva OSN o právech dítěte, sociální znevýhodnění, instituce a služby
  • Děti, hra a představivost
  • Děti a veřejný prostor
  • Děti a média

V rámci konference se uskuteční také uzavřená schůze k zakládání dětských studiích na UK a v ČR.

Materiál k tématu

Výzkum o mentoringu dětí: Dáváme dětem prostor a hlas (UK Forum)

Vydává se do českých základních škol zkoumat zkušenosti dospívajících s jejich přirozenými „mentory“. Tereza Javornícky Brumovská se vrátila na Fakultu humanitních studií UK z univerzity v irském Galway, aby v Česku rozvíjela zajímavý obor: studia dětí.

Markéta Supa: V našem výzkumu se snažíme pochopit komplexní zkušenost dětí s médii (podcast De Facto)

Soustředí se na děti a média, mediální výchovu a vzdělávání. Jak děti k médiím přistupují? Hodnotí samy sebe a svou zkušenost? A proč nechce děti dělit na dobré a špatné čtenáře? 

 

Na konferenci vystoupí

Dr. Lenka Vochocová - pedagožka a výzkumná pracovnice v oblasti komunikace, mediálních studií a mládeže - IKSŽ FSV UK, Česká republika

Prof. Michal Molcho - děkan Pedagogické fakulty a spoluzakladatel Katedry dětských studií, University of Galway, Irsko

Prof. Kay Tisdall - profesorka dětské politiky na Univerzitě v Edinburghu, Velká Británie

Prof. Marek Tesar - vedoucí Školy rozvoje vzdělávání a odborné praxe, Fakulta pedagogiky a sociální práce, University of Auckland, Aotearoa/Nový Zéland

 

Komise konference

Markéta Supa, PhD.; Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK

Tereza Javornická Brumovská, PhD.; výzkumná pracovnice MSCA, Katedra psychologie a věd o živé přírodě, Fakulta humanitních studií UK

Anežka Kuzmicová, PhD.; Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta UK

Veronika Rocinová; odborná asistentka, Fakulta humanitních studií UK

Markéta Michalcová; odborná asistentka, Fakulta humanitních studií UK

Kristýna Gajová, odborná asistentka, Fakulta humanitních studií UK

 

Webové stránky konference

 

Zdroj ilustračního obrázku: Shutterstock