Nová kniha Video Games and Comedy

Video Games and Comedy

Nová kniha Video Games and Comedy

Jaroslav Švelch je spolueditorem nové publikace o videohrách. Interdisciplinární kniha Video Games and Comedy se věnuje vztahu her a zábavy, a vychází z poznatků mediálních studií, game studies, comedy studies, antropologie a dalších oborů.

Více informací.