Nová kniha Vyváženost ve vysílání

Vyváženost ve vysílání

Nová kniha Vyváženost ve vysílání

Jak Křeček, Vlastimil Nečas, Jan Miessler a Ivan Vodochodský vydali novou publikaci o objektivitě a vyváženosti vysílání.

Analytická a regulační praxe rozhlasového a televizního vysílání v ČR dosud neměla k dispozici ustálený výklad konceptů objektivity a vyváženosti, a nemohla proto zohlednit klíčový požadavek vysílacího zákona, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Publikace vznikla jako hlavní výstup grantového projektu Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání společného řešitelského týmu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společnosti Newton Media.

Více informací.