Žádost o refundaci cestovného v rámci mezivládních dohod

Zahraniční studium

Žádost o refundaci cestovného v rámci mezivládních dohod

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů. Žádost podávejte na Oddělení zahraničních styků do 23. října 2020.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete na fakultním webu.