Začal sběr dat pro výzkum European Communication Monitor

ECM

Začal sběr dat pro výzkum European Communication Monitor

Začal 16. ročník sběru dat pro největší evropský výzkum v oblasti strategické komunikace a public relations. Do 12. března se mohou zapojit čeští profesionálové a představit svůj pohled na vztah komunikace a diverzity, technologické proměny oboru a další aktuální témata.

Výzkum probíhá online na adrese www.communicationmonitor.eu. Jeho výsledky budou k dispozici ke strategickému plánování v praxi i akademikům k vědecké práci. Cílem je zapojit maximum lidí pracujících v oblasti komunikace z firem, agentur, veřejného i neziskového sektoru tak, aby výsledky umožnily tuzemským i mezinárodním zájemcům získat relevantní informace o českém trhu.

Výzkum European Communication Monitor organizuje tým vědců pod vedením Ansgara Zerfasse z Univezity v Lipsku. Za dobu jeho existence se do něj zapojilo již na 20 tisíc respondentů z více než 40 zemí. V České republice realizaci zaštiťuje Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations.