Dny otevřených dveří IKSŽ 25. a 26. ledna: DŮLEŽITÉ INFORMACE

Hollar

Dny otevřených dveří IKSŽ 25. a 26. ledna: DŮLEŽITÉ INFORMACE

Chcete studovat na našem institutu? Zajímá vás komunikace, žurnalistika, marketing, PR a média? Během dvou lednových dnů vám u nás na Hollaru postupně představíme naše studijní obory a specializace. Program budeme zároveň živě streamovat, takže o něj nepřijdou ani uchazeči zdaleka nebo v karanténě. Níže si přečtěte důležité informace o možnosti registrace a bezpečnostních opatřeních.

Prezenční dny otevřených dveří proběhnou na Hollaru v místnosti 215, odkazy na stream zde včas zveřejníme. Sledujte naši facebookovou událost.

BAKALÁŘSKÉ specializace programu Komunikační studia

Mediální studia 26. ledna — 9.00
Žurnalistika 26. ledna — 11.00
Marketingová komunikace a public relations 26. ledna — 14.00

Navazující MAGISTERSKÉ programy

Žurnalistika 25. ledna — 10.30
Mediální studia prezenční & distanční 25. ledna — 13.00
Strategická komunikace 26. ledna — 16.00

Registrace pro prezenční DOD

Kapacita pro prezenční DOD je omezená, a proto doporučujeme registraci předem – neregistrovaní účastníci se kvůli omezené kapacitě nemusí na prezenční formu DOD dostat.

Registraci prosím proveďte nejpozději do 23. ledna 2022 prostřednictvím e-mailu dod.iksz@fsv.cuni.cz s předmětem ve formátu: BC. / MGR. NÁZEV OBORU PŘÍJMENÍ JMÉNO.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření (respirátory, bezinfekčnost) budou nastavena dle pravidel platných v době konání. Kvůli nutným kontrolám u vstupu do budovy prosíme účastníky, aby dorazili minimálně s 15minutovým předstihem.

V současné chvíli platí pro návštěvníky DOD povinnost mít ve vnitřních prostorech respirátor typu FFP2 a pravidla prokazování bezinfekčnosti jsou ze strany Ministerstva zdravotnictví nastavena následovně:

Účastníci akce jsou povinni prokázat se předložením:

 1. dokladu o očkování proti onemocnění covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 2. dokladu o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, nebo
 3. platného negativního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud se jedná o osobu:
  • do dovršení 18 let věku,
  • která se ze zdravotních důvodů nemůže podrobit očkování (nutné prokázat na místě),
  • očkovanou proti nemoci covid-19, kdy od dokončení očkování uplynulo méně než 14 dnů, nebo
  • očkovanou proti nemoci covid-19 první dávkou ze dvoudávkového schématu, kdy od aplikace první dávky očkování neuplynula doba delší než 90 dnů.