Vývoj teorie a metod pro výzkum herního průmyslu s aplikací na ČR

Vývoj teorie a metod pro výzkum herního průmyslu s aplikací na ČR

Cílem projektu je vyvinout teoreticko-metodologický rámec umožňující porozumět komplexnímu fungování herní produkce a herních průmyslů, jakož i jejich zakotvenosti v sociálních, kulturních a ekonomických kontextech. Tento rámec položí základ pro dlouhodobý empirický výzkum herní produkce. V průběhu projektu naše skupina nový rámec otestuje na případu českého herního průmyslu a popíše specifika herní produkce coby složky lokálního kreativního průmyslu. Projekt vyvrcholí žádostí o ERC grant analyzující herní průmysl coby nové paradigma kulturní produkce.

Číslo projektu: 21/HUM/005

Webové stránky projektu.

Hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

Řešitelský tým