Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Cílem projektu je poznat a dlouhodobě zlepšovat mezikulturní, globální a mediální zkušenosti, postoje a dovednosti dětí, a to za pomocí mediální a pedagogické praxe. Projekt je financovaný Technologickou agenturou České republiky a jeho hlavním partnerem, zapojeným přímo v projektu, je Český rozhlas. Spolu s Českým rozhlasem jsou dalšími aplikačními garanty, tedy těmi, kteří se budou na výzkumu a vývoji nových metod podílet a projevily zájem je následně využít, Česká televize, Multikulturní centrum Praha a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

V první etapě se projekt zaměřil na sumarizaci dosavadních odborných poznatků a vyškolení studentů, kteří se na výzkumu nyní podílejí. Ve druhé etapě bylo provedeno terénní šetření na základních školách s dětmi z většinové i menšinové společnosti ve věku 8 až 12 let. Ve třetí současné etapě projektu je na základě poznatků z prvních dvou fázi vytvářena didaktická metoda spojující mediální, globální rozvojové a interkulturní vzdělávání. Ta bude testovaná na základních školách v roce 2020. 

Praktickými výstupy projektu budou odborné doporučení a podklady pro Český rozhlas, Českou televizi a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání; workshop pro zaměstnance ČRo; a didaktická metoda pro Multikulturní centru Praha.

Projekt potrvá do poloviny roku 2021.

Řešitelský tým

Hlavní řešitelka: Markéta Supa

Tým 2019: 

Tým 2018:

Spolupráce

TAČR

mkcČT

Mediální výstupy