Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: poučení z COVID-19

Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: poučení z COVID-19

Pandemie COVID-19 odhalila neschopnost státu efektivně, jednotně a strategicky komunikovat s veřejností za krizové situace. Projekt zlepší krizovou strategickou komunikaci státu prostřednictvím posílení připravenosti takovou komunikaci realizovat na základě analýzy komunikace státu za pandemie COVID-19. Ta se skládá ze zhodnocení připravenosti státu na krizovou strategickou komunikaci před studovanou krizí a ze studia procesů a výstupů realizace této komunikace. Na základě studovaného případu a zkušeností ze soukromé sféry projekt navrhne postupy budování a udržování připravenosti státu na krizovou strategickou komunikaci. Specifickým výsledkem bude metodika pro přípravu a realizaci komunikace prostřednictvím mediální skupiny Ústředního krizového štábu v rámci celé šíře krizových situací.

Projekt je podpořen z programu Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

Tým IKSŽ:

Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.

Další osoby podílející se na řešení:

Mgr. Vojtěch Bahenský
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Bc. Kryštof Kučmáš
kpt. PhDr. Jakub Kufčák
Bc. et Bc. Marie Němečková
PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

Další účastník projektu:

AMI Communications, spol. s r.o.

Spolupráce

Loga Ministerstva vnitra ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky

 

Fakulta sociálních věd - Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti

 

 

AMI Communications - kariéra, práce, volná místa | VímVíc.cz