SVV IKSŽ 2012

SVV IKSŽ 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií

Počet členů: 46 (24 studentů postgraduálního studia, 10 studentů magisterského studia, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 24

Publikace

Carpentier Reifová, I., Fišerová, S. (2012) Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 6(2): nestránkováno. 

Dorčáková, J. (2013) Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum. [v tisku]

Ferrer Peñaranda, C. (2012) Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es Estudos. Estudos em Comunicação, (11): 117–138.

Francová, P. (2013) Východoněmecká tisková agentura APA. Mediální studia. [v tisku, přijato v recenzním řízení]

Hájek, R. (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia, (1): 76–93.

Hronová, T. (2012) Media and Journalism during the Period of Socialism in 1948-1989 in the Czechoslovak Republic. In: Çoban, S. (ed.), A leftist look to the media. Melbourne: Amani International Publishers, pp. (bude doplněno). [v tisku]

Jirák, J., Šťastná, L. (2012) K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 67–72.

Jirků, J. (2012) Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 11–18.

Krejcar, R. (2012) Dva velké požáry v obcích Českolipska z přelomu 19. a 20. století v podání „Deutsche Leipaer Zeitung“. Tragedie desítek rodin na pozadí nacionálního boje. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 5–9.

Kučera, Š. (2012) Intermediální poetika příběhu a laické otázky (recenze). Mediální studia, (1): 107–110. 

Kučera, Š. (2012) Rudá záře nad médii (recenze). Mediální studia, (1): 110–114. 

Lysoněk, T. (2012) Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 19–24.

Lysoňková, L. (2012) My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 25–29.

Macků, L. (2013). Journalist and His Working Environment - Case Study of the Czech Publishing House. Observatorio. [v tisku, přijato v recenzním řízení]

Pavlíčková, T. (2012). At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Bilandzic, H., Patriarche, G., Traudt, P.J. (eds.), The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Bristol: Intellect, pp. 37–52.

Šírová, T. (2012) Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–65.

Štechová, M. (2012) Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 24 (2): 5–27. 

Švelch, J. (2012) Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24 (2): 33–48. 

Švelch, J. (2012) Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125–141.

Švelch, J. (2012) Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 157–171.

Švelch, J. (2012) Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 143–156.

Tejkalová, A., Šašek, P. (2013). Rámcování státního zadlužování v MF DNES a Právu před volbami do Poslanecké sněmovny 2010. Acta Politologica. [v tisku, přijato v recenzním řízení]

Vedral, J. (2012) Kapitoly z dějin a teorie médií (recenze). Mediální studia, (1): 118–121.

Vochocová, L., Nečas, V. (2012) Mediální kontext české zahraniční politiky. In Kořan, M., Ditrych, O. (eds.), Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. [v tisku]

Wolák, R., Cigánková, K. (2012) Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or sufficient support? E-Pedagogium, http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/

Zamazal, O. (2012) Systém výroby mediálních kampaní a organizace novinářů v politických procesech. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–62.