SVV IKSŽ 2017–2019

SVV IKSŽ 2017-2019

Hlavní řešitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech

Počet členů: 38 (25 studentů postgraduálního studia, 13 akademických pracovníků)

Výběr publikací

AUDYOVÁ, P.: Qualitative Research in Digital Environments: A Research Toolkit [2017] New York: Routledge (recenze knihy). In: The Media Education Research Journal, 2017

HANÁK, P. – OSVALDOVÁ, L.: The 1989 Revolution and Transformation in Slovek Public-Service Radio. In: Mediální studia, č. 1, 2017, s. 6-26

JIRKŮ, J.: Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 209-220. 

JIRKŮ, J.: Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017, s. 38-49. 

JANSA, P: Culture, Society and Festivals: Cultural Studies Perspective of Festival Research. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 197-208

LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S.: Photojournalism in Central Europe. Editorial and Working Practices. In: Nordicom Review 38, 2017, Special Issue 2 (Photojournalism and Editorial Processes: Global Similarities, Local Differences), pp. 41-55. doi:10.1515/nor-2017-0413

MACKOVÁ, V.: Disability is still a Minority Topic. An Interview with Daniel Jackson. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 189-197

PODZIMEK, J.: Zdi a ploty v kontextu migrace. In: Civilia: Odborná revue pro didaktiku společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017, 8(1), s. 143-156.

PODZIMEK, J.: Podíl médií na formování subjektivní reality. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 221-229. 

TRUNEČKA, O.: Kde jsou výsledky, kde popis zápasů? Proměna sportovních rubrik v pondělních vydáních českých deníků. In: Studia Sportiva, č. 1, 2017, s. 118-128 

TURKOVÁ, K.: Evolution of Modern Sports Fan: Communicative Approaches (recenze knihy). In: International Journal of Sport Communication, č. 10, 2017, s. 414-416. 

ZÁBRODSKÁ, K.: Using Gastronomy Heritage as a Part of Lifestyle Studies. In: Athens Journal of Tourism, Volume 4, Issue 3, September 2017 

Výběr navštívených konferencí a letních škol

 • Konference IV. Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, Sevilla (Španělsko), 23.-24. březen 2017
 • Meziválečná žurnalistika v Československu (1918-1938), Univerzita Karlova, 24.-25. dubna 2017
 • Konference Megatrends and Media 2017: Media Future, Smolenice (Slovensko), 25. -26. dubna 2017
 • VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc: Fenomén migrace prizmatem společnských věd, 26. dubna 2017
 • Konference International Association for Semiotic Studies (ASS-AIS) 13. World Congress 2017: Cross-Inter-Multi-Trans, Kaunas (Litva), 26-30. června 2017
 • 2nd International Conference on the Right of Freedom of Expression in the Digital Age, Nikosie (Kypr), duben 2017
 • 14th European Association for Sociology of Sport Conference: The Values of Sport: between tradition and (post) modernity, Praha, 14. 6. – 17. června 2017 
 • IAMCR, Cartagena (Kolumbie): Transforming Culture, Politics & Communication: New Media, new territories, new discourses, 16-20. července 2017
 • Konference NORDICOM 2017: Mediated Realities – Global Challenges, Tampere (Finsko), 17. – 19. srpna 2017
 • Konference Oral History Australia Conference 2017: Moving Memorie: Oral history in a global world, Sydney (Austrálie), 13. – 16. září 2017
 • Branded Content Research Network seminar. ECREA + East London University, 7.- 8. listopadu 2017
 • 6th International Congress on Human Sciences, Sevilla (Španělsko), 9.-10. listopadu 2017

Letní školy a studijní pobyty

 • ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 24. 7. – 4. 8. 2017, Milán, Itálie
 • Summer School on “Media Capture: The Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy“ 26th June - 7th July 
 • Humboldtova univerzita v Berlíně
 • Thűringer Universität Jena