SVV IKSŽ 2014

SVV IKSŽ 2014

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

Počet členů: 31 (17 studentů postgraduálního studia, 2 studentů magisterského studia, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 28

Publikace

Batistová, Anna (2014). Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Book Review. Oral History Review,41(2): 357–358.

Batistová, Anna (2014). Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. Pp. 59-68 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.

Dorčáková, Jana (2015) The beginnings of Tabloid Press in Czech Countries.

Hájek, Roman; Carpentier, Nico (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies (forthcoming).

Štechová, Markéta; Hájek, Roman (2015) Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication (forthcoming)

Hájek, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 12(1) : 41–49.

Hájek, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, 8(2): 1–9. 

Hanzal, Jaromír (2015) Al Jazeera and the CEE Region: the Decade of Change. Central European Journal of Communication (forthcoming). 

Hrdina, Matouš; Karaščáková, Zuzana (2014) Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary Elections on Czech Twitter. Human Affairs, 24(4): 437–451.

Hronová, Tereza. (2014) Image of Media, Journalists and Communication in Textbooks of Civics for Secondary Schools in the Czechoslovak Republic during 1948 – 1989. Pp. 433-438 in Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Husák, Martin (2014) Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených hudebních publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014(1): 71–86. 

Husák, Martin (2015) Media Coverage of Rock Music in Czechoslovakia from 1969–1989. Popular Music and Society. (forthcoming)

Husák, Martin (2015) Hudební publicistika v období Pražského jara. Megatrendy a média 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.

Nováková, Petra (2014) To Be Seen or Not to Be Seen: Narcissistic Tendencies among Bloggers. 3rd Global Conference - Celebrity: Exploring Critical Issues. Sborník z konference. Oxford: Inter-Disciplinary Press. (forthcoming)

Pavlíčková, Tereza. 2014. "The Imagined Author: Media Users’ Trust in, and Expectations of Media". Pp. 248-253 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.

Sládková, Hanka. (2014) Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-totalitarianism and the specific situation of of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. Pp. 53-60 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.

Sládková, Hanka (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communications and Linguistic Studies. (forthcoming)

Šťastná, Lucie (2014) The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. Pp. 47-52 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.

Šťastná, Lucie; Wolák, Radim (2014) Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology, 10(5): 225–236.

Štefaniková, Sandra; Hájek, Roman (2014) Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 8(2): 174-181. 

Štefaniková, Sandra (2014) Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.

Štefaniková, Sandra (2014) Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 57(1-2): 163–165 .

Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, 1(5): nestránkováno.

Teplá, Jana (2014) Ideological Status of Visual Representation of Politics: Analysis of Czech Online News Photographs. Creativity Studies, 7(1): 26–38.

Trestrová, Veronika (2014) Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014(48): 219–237.

Trestrová, Veronika (2014) „Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. Pp. 398-409 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.

Trestrová, Veronika (2014) Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku. Pp. 196-210 in Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.

Trestrová Veronika (2014) Osud časopisu pardubických studentů Spiritus a jeho redaktorů po Pražském jaru. In 68x89: Druhý život československého jara. Praha: Klub novinářů Pražského jara.