SVV IKSŽ 2016

SVV IKSŽ 2016

Hlavní řešitel: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Reprezentace reality v mediálních výstupech

Počet členů 35 (21 studentů postgraduálního studia, 14 akademických pracovníků)

Výběr publikací

FIALOVÁ, M. – MACKOVÁ, V. – TEJKALOVÁ NĚMCOVÁ, A., “Yes, I am a racist! So what? – The incompetence of hegemonic discourse of the Czech media to reflect racism in sport.” In: Studia Sportiva, ročník 10., číslo 1. 2016, str. 59 - 69. 

HANÁK, P., „Kriminalizácia žurnalistiky: Trestne stíhaní novinári na Slovensku v európskej perspektíve.“ In: Mediální studia, 2/2016, str. 246 – 263 

HANÁK, P., „Kritika oligarchu v „jeho“ novinách ako reakcia na kúpu vydavateľstva.“ In: Médiá – Moc – Manipulácia, zborník z konferencie. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016 

CHUDOBA, D., „Mediální výchova jako způsob regulace médií.“ In: PETRANOVÁ, D. –  SOLÍK, M. – RADOŠINSKÁ, J. (eds)., Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4.-20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, s. 81-92. 

CHUDOBA, D., „Od fikce fakticity k fakticitě fikce.“ In: Mediální studia, 1/2016, 140-146 

LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S. – TOPINKOVÁ, M., „Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics.“ In: Central European Political Studies – Special Issue, Poznań: Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University, 2/2016, pp. 73-89. 

SKALECKÁ, V. Pardubice v období normalizace. Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 293 s. ISBN 978-80-7465-231-8.

ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F., “Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology.” In: Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE, 2016 

ŠVELCH, J., „Platform Studies, Computational Essentialism, and Magic: The Gathering“ In: Analog Game Studies III(IV), 2016 

TOPINKOVÁ, M., „On Visual Propaganda in the Digital Age: An interview with Matteo Stocchetti.“ In: Media Studies, 2/2016, str. 265-272.

VESELKOVÁ, Z., „Where Others Fear to Tread: The Role of Journalists in the Creation and Spreading of Negative Stereotypes about Roma People.“ In: Central European Political Studies, s. 141–154, 2/2016.

VYSLOUŽILOVÁ, K., ATINER's Conference Paper Series MED2016-1922. Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 2016. 

ZÁBRODSKÁ, K.,  „Přístupy k analýze kuchařské tematiky v médiích“. In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4. - 20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016

Výběr navštívených konferencí

 • ECREA: 6th European Communication Conference Mediated (Dis)Continuites: Contesting Pasts, Presents and Futures (9.–12. 11. 2016, Praha)
 • Cities as Community Spaces Conference. 23-25 November 2016, Valletta, Malta. 
 • The NECS 2016 Conference: in/between: cultures of connectivity. 28-30 July 2016, Potsdam, Germany
 • World Congress of Sociology of Sport, Budapešť, 8.-12. června 2016. 
 • IAMCR (International Association for Media and Communication Research), červenec Leicester Velké Británii: Memory, Commemoration and Communication, Looking Back, Looking Forward.
 • Megatrends and Media 2016, Smolenice, 19.–20. 4. 2016, FMK
 • 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Athény, 9.–12. 5. 2016, Athens Institute for Education and Research
 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd V. ročník Olomouc, 27. dubna 2016 
 • The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary approach of Media Literacy Research and Practise, která se konala 5. a 6. 11. 2015 na Hong Kong Baptist University,
 • Media Education Summit (4.–5. 11. 2016, Řím, Itálie)
 • CEEGS 2016, Maria Curie Sklodowska University, 20-22. října 2016, Lublin, Polsko. 
 • ROPE Workshop on the Changing Patterns in Journalistic Roles and Performances in Central and Eastern Europe, 5. – 6. února 2016, Budapešť, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Institute for Legal Studies. 
 • Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe (Geissen, Německo, 23.-25.11.2016)
 • EJO Workshop 2016, Lisabon, Portugalsko, 3. - 6. 7. 2016
 • Picturing New Generations: Children and Youth in Socialist Photography (University of Bremen), únor 2016 (Jana Teplá)

Letní škola

ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 25. 7. – 5. 8. 2016, Milán, Itálie – letní škola pro doktorandy mediálních a komunikačních studií organizovaná asociací ECREA.