SVV IKSŽ 2013

SVV IKSŽ 2013

Téma: Mediatizace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

Počet členů: 43 (27 studentů postgraduálního studia, 10 studentů magisterského studia, 6 akademických pracovníků)

Počet publikací: 27

Publikace

Batistová, Anna. Milan Kundera’s The Joke supervised. Odevzdáno do Moravian Journal Film and Literature, po nekorektní komunikaci ze strany redakce autarky hledá nový časopis

Francová, Pavla (2013). Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte. 39(3-4): 49–59.

Hájek, Roman (2013). Book Review: James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication,7(1): 967–969  

Hájek, Roman (2013). The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review,1(1): 5–19.

Hrdina, Matouš (2013). Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. Mediální studia, 7(3): 291–308.

Hronová, Tereza (2013). České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě Megatrendy a média 2013. Pp. 67–81 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.

Hronová, Tereza (2013). Recenze: Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 7(1): 113–115.

Husák, Martin (2013). Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. Pp. 53–73 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.

Jirků, Jan (2013) Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií. In T. Hubálek (ed.), Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů  v oblasti společenských věd. Olomouc: Epocha.

Karaščáková, Zuzana (2013). Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri.  Naše společnost 11 (2): 41–52.

Karaščáková, Zuzana (2013). Recenze: "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia,7(1): 116–119.

Karaščáková, Zuzana (2013). Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. Pp. 158–171 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.

Karaščáková, Zuzana (2013). Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. Pp. 67–74 in Quo Vadis Massmedia. Fakulta masmediálnej komunikácie: Trnava. 

Klabíková, Tereza (2013). Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 1-2: 4–18.

Macků, Lucie (2013). Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal,7(2): 231–244.

Pavlíčková Tereza (2013). Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review,16(1-2): 31–39.

Pavlíčková Tereza (2013). Trust in the author: Identity, expertise and reputation, CM : časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), 8(6): 33–50.

Ranjana Das, Pavlíčková Tereza (2013). Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 0(0) – online first: 1– 17.

Šírová, Tereza (2014). One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press. In DisMemory of Disaster, sborník z konference, bude publikováno.

Sládková, Hana (2013). Art Availability: On-line Only. Pp. 79–90 in Duyan, A. Güngör (eds), Symbols in the History of Art and Culture. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.

Sládková, Hana (2013). Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 7(1): 58–78.

Štechová, Markéta (2014). Cultural Report: Celebrities in Czech political communication. Journal of Celebrity Studies, 5(1), bude publikováno.

Švelch, Jaroslav (2013). Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. Pp. 163-182 in B.N. Huntemann, B. Aslinger (eds.), Gaming Globally: Production, Play and Place. New York: Palgrave Macmillan.

Švelch, Jaroslav (2013). The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(3): 303–310.

Teplá, Jana (2013).  Book review: Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication. Visual Communication Quarterly, 20(2): 121-123. 

Teplá, Jana (2013).  Recenze: Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 1-2: 162-163

Vochocová, Lenka (2013). Kritická teorie v mediálních studiích v ČR. In M. Hrubec (ed.), Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia.

Wolák, Radim (2013). Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání? Pp. 250–261 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.