SVV IKSŽ 2015

SVV IKSŽ 2015

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů 

Počet členů: 42 (27 studentů postgraduálního studia, 15 akademických pracovníků)

Počet publikací: 29

Publikace

BATISTOVÁ, Anna. Literární rubriky londýnských exilových časopisů – svobodná publikační platforma pro československé spisovatele za druhé světové války. Sborník z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016.)

HÁJEK, Roman - SVOBODOVÁ, Tereza - VÁVRA, Jan (2015) Threats to Mutual Trust: Relationship between Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professionalized Political Communication. Medijske studie 6(11): 36–50.

HÁJEK, Roman. Politicising Platform, or Another Campaign Tool: Locality-Related Differences in the Perception of Facebook’s Role in Pre-Election Period. Observatorio (OBS*). (V recenzním řízení k publikaci 2016)

HÁJEK, Roman. Darren Lilleker: Political Communication and Cognitio (recenze). International Journal of Communication. (Přijato k publikaci 2016)

HANÁK, Peter. Dejiny regulácie médií v Česku a na Slovensku: Existuje spoločná tradícia? České, slovenské a československé dějiny 20. století (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)

HANZAL, Jaromír (2015) Al Jazeera in the Central European Media: 9/11 and the Arab spring compared. Central European Journal of Communication, 1(14): 63-78

HRDINA, Matouš. The Summer of Hate - proliferation of online hate speech in Czech Republic. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)

HUSÁK, Martin. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelstvív Československu v letech 1948–1989: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)

HUSÁK, Martin. God Save the Queen. Media coverage of the punk music in the United Kingdom in late 1970s. Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)

KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2015) Czech Journalists Tweet Elections to the European Parliament 2014. Pp. 289-304 in Reis, A.I. et al. (eds.), Qualidade e Credibilidade no Ciberjornalismo – Livro de Atas do IV Congresso Internacional de Ciberjornalismo. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (sborník z konference).

KROBOVÁ, Tereza -MORAVEC, Ondřej - ŠVELCH, Jan. (2015) Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3): nestránkováno, article 1. 

KUBÍČKOVÁ Vlaďka - CARPENTIER Nico. Re-Evaluating the Political Press. A Case Study on Political, Economic and Journalistic Functioning of the Inter-War Czechoslovak Party-press Newspaper Národní listy, and its Publishing Company the Prague Stock Printer. Observatorio (OBS*). (Přijato k publikaci 2016)

MACKOVÁ, Veronika – TRUNEČKA, Ondřej (2015) "You don't have a leg? Don't worry you can still be a star!" Media image of the cyclist Ježek. Communication Today, 2(6): 78-85.

OSVALDOVÁ, Lucie. Rok 1989 z pohľadu rozhlasových žurnalistov. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (Bude dokončeno 2016)

PAVLÍČKOVÁ, Tereza (2015) Audiences Perceptions of Author : Is the Author Reborn or Did She Ever Die? In Meso, K., Agirreazkuenaga, I., Larrondo, A. (eds.), Active Audience and Journalism. Bilbao: Universidad del País Vasco. 

PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Ashgate Research Companion to Fan Cultures (recenze). Cultural Geographies. (Přijato k publikaci 2016)

ROSENFELDOVÁ , Jana. Koncept veřejné sféry v kontextu evropské politické komunikace. Acta Politologica. (V recenzním řízení k publikaci 2016)

SLÁDKOVÁ Hana (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communication and Linguistic Studies, 13(2): 15-27.

ŠÍROVÁ, Tereza (2015) Veřejné a skryté dozvuky železničních tragédií 60. let. Pp 307-315 in Hubálek, T (ed.) Sborník ze IV.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd (sborník z conference). Praha: Nakladatelství Epocha.

ŠŤASTNÁ, Lucie. The questionable issues in studying the parental mediation. In: The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary Approach of Media Literacy Research and Practice. Hong Kong: Hong Kong Baptist University (sborník z konference ). (V recenzním řízení k publikaci 2016)

ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Print vs. Online News Media. In Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)

ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Visual Gluttony. Journalism (Přijato k publikaci 2016)

ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Czech journalists’ refreshed sense of ethics in the midst of media ownership turmoil. Media and Communication, Special Issue: Turbulences of the Central and Eastern European Media. (Přijato k publikaci 2016)

ŠVELCH, Jan. Negotiating a Glitch: Identifying and Using Glitches in Video Games with Microtransactions. In Central and Eastern European Game Studies (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)

ŠVELCH, Jan (2015) Towards a typology of video game trailers: Between the ludic and the cinematic. GAME Italian Journal of Game Studies, 4(2015): nestránkováno.

TEPLÁ, Jana (2015) Mládež ve fotografiích v Mladém světě. Mediální studia, 1(2015): 54-68.

TRESTROVÁ, Veronika (2015) Vztah ke KSČ, autocenzura a zpětné hodnocení médií: rozhovory s českými regionálními novináři z období normalizace. Mediální studia, 1(2015): 6-28.

ZÁPOTOCKÝ, Jan. Great selfie! Have a nice day! Phatic aspects of political Communication. Cyberpsychology. (Bude dokončeno 2016)